Subcommissie G van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie

De Subcommissie G is een subcommissie van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie, die in 1963 is ingesteld naar aanleiding van het Grensverdrag tussen Duitsland en Nederland (uit 1960). De Grenswaterencommissie heeft tot taak te overleggen over waterbeheerkwesties die ook relevant zijn voor de grenswateren in het buurland.

Het merendeel van dit overleg vindt plaats in zeven subcommissies (A t/m G), waarin alle directe betrokkenen bij het regionaal waterbeheer aan weerszijden van de grens vertegenwoordigd zijn.

De Subcommissie G behandelt het Eems-Dollardgebied. Sinds de goedkeuring van het Eems-Dollard Milieuprotocol (1996) worden in deze subcommissie ook onderwerpen met betrekking tot water- en natuurbeheer behandeld. Hieronder vallen in de laatste jaren ook steeds vaker taken die verband houden met de uitvoering van de KRW en de ROR. Door de totstandkoming van het Verdrag betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemijlen (2014) zijn aanvullende regelingen getroffen voor het leggen van kabels en leidingen en de winning van hernieuwbare energie; ook deze regelingen worden in Subcommissie G behandeld.

Ter ondersteuning van de subcommissie bij de bewerking van bijzondere thema's worden eventueel werkgroepen ingesteld (o.a. Werkgroep Waterkwaliteitssysteem Eems-Dollard), die bestaan uit deskundigen uit beide landen.

Kaartdienst