Werkgebied Hase

Het werkgebied Hase ligt in het oostelijke deel van het stroomgebieddistrict Eems. Het strekt zich uit van het brongebied van de Hase zuidoostelijk van Osnabrück bij Melle-Wellingholzhausen in het Teutoburger Wald tot aan Meppen, waar de Hase uitmondt in de Eems. De Hase heeft een totale lengte van 169,6 km en een stroomgebied met een oppervlakte van 3.093 km². Van dit stroomgebied ligt 96,2% in Niedersachsen en 3,8% in Nordrhein-Westfalen.

Het werkgebied ligt in de ecoregio centraal laagland. Hiervan uitgezonderd zijn de uitlopers van het Teutoburger Wald en het Wiehengebergte in het zuidoosten; deze vallen onder de ecoregio centraal middelgebergte (200 tot 800 m hoog). In het werkgebied zijn met name twee landschapstypen te onderscheiden: de geestgronden van het laagland ten noorden van het Mittellandkanaal, die het grootste deel van het werkgebied vormen, en daarnaast het Osnabrücker berg- en heuvelland in het zuiden van het werkgebied. De waterlopen worden gedomineerd door de typen 'door zand en door löss en leem gekenmerkte laaglandbeken' en 'carbonatische middelgebergtebeken, rijk aan fijn materiaal'.

Meer informatie over het werkgebied Hase is te vinden in de KRW-rapportage van de inventarisatie uit 2005 (C-rapport).

 

Publieke participatie – samen actief voor de waterbescherming

Voor de actieve participatie van burgers in het werkgebied is in 2005 de Gebietskooperation Hase in het leven geroepen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Landkreise, gemeenten, Unterhaltungsverbände (verantwoordelijk voor het onderhoud van kleinere wateren),  drinkwaterbedrijven, industrie- en milieuorganisaties, visserijorganisaties en vanuit de land- en bosbouw. Het doel is de ondersteuning van het uitvoeringsproces van de Kaderrichtlijn Water. De Gebietskooperation wordt voorgezeten door het Dachverband Hase (koepelorganisatie Hase), terwijl het dagelijks bestuur in handen is van de NLWKN-vestiging Cloppenburg. Meer informatie >

Hase bij Haselünne (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
Hase bij Meppen in de winter (Foto: Andreas Plenz)
Hase bij Bückelte (Foto: Andreas Plenz)

Contactpersonen


Hermann Hebbelmann


NLWKN - Betriebsstelle Meppen

+49 5931 406 142
hermann.hebbelmann@nlwkn.niedersachsen.de

Kaartdienst