Tijdschema

 • 2000 tot 2009 – Eerste stap
  Periode/uiterste Datum Inhoudelijke prioriteit Art. KRW Status
  12/2000 Inwerkingtreding van de KRW 25
  12/2003 Omzetting van de KRW in nationaal recht 24
  06 resp. 12/2004 Benoeming van de bevoegde autoriteiten/publicatie van de inventarisatie 3(8) / 5
  12/2006 Opstelling van het monitoringprogramma 8
  12/2006 - 06/2007 Raadpleging van het publiek m.b.t. het tijdschema en werkprogramma voor
  de opstelling van het beheerplan
  14(1a)
  12/2007 - 06/2008 Raadpleging van het publiek m.b.t. de belangrijke waterbeheerkweties
  bij het beheerplan
  14(1b)
  12/2008 - 06/2009 Raadpleging van het publiek m.b.t. het ontwerp van het beheerplan en
  maatregelenprogramma
  14(1c)
  12/2009 Publicatie van het beheerplan en maatregelenprogramma 13(6) / 11(7)
 • 2009 tot 2015 – 1. Beheercyclus
  Periode/uiterste datum Inhoudelijke prioriteit Art. KRW Status
  12/2012 Tussentijds verslag over de uitvoering van het eerste maatregelenprogramma 11(7)
  12/2012 - 06/2013 Raadpleging van het publiek m.b.t. het tijdschema en werkprogramma voor het
  tweede beheerplan
  14(1a)
  12/2013 Actualisering van de inventarisatie 5(2)
  12/2013 - 06/2014 Raadpleging van het publiek m.b.t. de belangrijke waterbeheerkwesites bij het
  tweede beheerplan
  14(1b)
  12/2014 - 06/2015 Raadpleging van het publiek m.b.t. het ontwerp van het tweede beheerplan
  en  maatregelenprogramma
  14(1c)
  12/2015 Publicatie van het tweede beheerplan en maatregelenprogramma 13(7) / 11(8)
 • 2015 bis 2021 – 2. Beheercyclus
  Periode/uiterste datum Inhoudelijke prioriteit Art. KRW Status
  12/2018 Tussentijds verslag over de uitvoering van het tweede maatregelenprogramma 11(7)

  12/2018 Aanvullend monitoringprogramma en voorlopig maatregelenprogramma voor stoffen met herziene milieukwaliteitsnormen
  en nieuwe prioritaire stoffen overeenkomstig art. 2 van richtlijn 2013/39/EU resp. §7 lid 3 OGewV
  (Duitse oppervlaktewaterverordening)
   

  12/2018 - 06/2019 Raadpleging van het publiek m.b.t. het tijdschema en werkprogramma voor het derde beheerplan 14(1a)

  12/2019 Actualisering van de inventarisatie 5(2)
  12/2019 - 06/2020 Raadpleging van het publiek m.b.t. de belangrijke waterbeheerkwesties bij het derde beheerplan 14(1b)
  12/2020 - 06/2021 Raadpleging van het publiek m.b.t. het ontwerp van het derde beheerplan en maatregelenprogramma 14(1c)
  12/2021 Publicatie van het derde beheerplan en maatregelenprogramma 13(7) / 11(8)
 • 2021 bis 2027 – 3. Beheercyclus
  Periode/uiterste datum Inhoudelijke prioriteit Art. KRW Status
  12/2024 Tussentijds verslag over de uitvoering van het derde maatregelenprogramma 11(7)

   

  12/2024 - 06/2025 Raadpleging van het publiek m.b.t. het tijdschema en werkprogramma voor het vierde beheerplan 14(1a)

   

  12/2024 - 06/2025 Raadpleging van het publiek m.b.t. de belangrijke waterbeheerkwesties bij het vierde beheerplan (in het Duitse deel van het SGD Eems) 14(1b)  
  12/2025 Actualisering van de inventarisatie 5(2)  
  12/2020 - 06/2021 Raadpleging van het publiek m.b.t. het ontwerp van het vierde beheerplan en maatregelenprogramma 14(1c)  
  12/2021 Publicatie van het vierde beheerplan en maatregelenprogramma 13(7) / 11(8)  
Kaartdienst