Werkgebied Eems/Nordradde

Het werkgebied 'Ems/Nordradde' ligt in Niedersachsen langs de Nederlandse grens en strekt zich uit van de Große Aa-monding op de Eems zuidelijk van Lingen tot aan Papenburg. Het beslaat een oppervlakte van 1.491 km2.

De Eems doorstroomt het werkgebied van Elbergen in het zuiden tot aan Papenburg in het noorden over een lengte van 142 km. Over langere afstanden vormt de Eems daarbij een eenheid met het Dortmund-Eems-kanaal (DEK). Vanaf de sluis in Herbrum, enkele kilometers voor Papenburg, staat de Eems onder invloed van het getij. In dit stuk van de Eems worden grote hoeveelheden slib afgezet.

Het merendeel van de waterlopen in het werkgebied valt onder het type 'door zand gekenmerkte laaglandbeken'. Daarnaast zijn in het werkgebied 'door zand en leem gekenmerkte laaglandrivieren', 'water in marsland' en 'organisch gekenmerkte rivieren en beken' aan te treffen.

Een bijzonderheid wordt gevormd door de in de periode 1871 - 1904 aangelegde 'Linksemsische Kanäle', die door de Eems worden gevoed via het Eems-Vechte-kanaal. Deze kanalen werden vroeger gebruikt als vaarwegen en vervullen tegenwoordig de functie van afwateringskanalen met een hoge capaciteit. Kanalen in het werkgebied die ook nu nog voor de scheepvaart worden gebruikt, zijn het Dortmund-Eems-kanaal, het Küstenkanaal en het Haren-Rütenbrock-kanaal.

Het werkgebied behoort tot de ecoregio 'centraal laagland' en tot het landschapstype van de geestgronden. Het wordt met name gekenmerkt door een intensief agrarisch gebruik op ca. 69% van het oppervlak. Het werkgebied bestaat voor 15,6% uit bos.

Meer informatie over het werkgebied Ems/Nordradde is te vinden in de KRW-rapportage van de inventarisatie uit 2005 (C-rapport).

 

Publieke participatie – samen actief voor de waterbescherming

Voor de actieve participatie van burgers in het werkgebied is in 2005 de Gebietskooperation Ems-Nordradde – Große Aa in het leven geroepen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Landkreise, gemeenten, Unterhaltungsverbände (verantwoordelijk voor het onderhoud van kleinere wateren), drinkwaterbedrijven, industrie- en milieuorganisaties, visserijorganisaties en vanuit de land- en bosbouw. Het doel is de ondersteuning van het uitvoeringsproces van de Kaderrichtlijn Water. Deze Gebietskooperation wordt voorgezeten door het Dachverband Emsland (koepelorganisatie Emsland) en de Landkreis Emsland, terwijl het dagelijks bestuur in handen is van de NLWKN-vestiging Meppen. Meer informatie >

Nevengeul van de Eems bij Borken (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
Nevengeul van de Eems bij Borken (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
Eems-hoofdstroom bij Meppen (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
Eems-hoofdstroom bij Meppen (Foto: Hans-Jürgen Zietz)
Nordradde

Contactpersonen


Dorothea Altenhofen


NLWKN - Betriebsstelle Meppen

+49 5931 406 141
Dorothea.Altenhofen@nlwkn.niedersachsen.de


Hermann Hebbelmann


NLWKN - Betriebsstelle Meppen

+49 5931 406 142
hermann.hebbelmann@nlwkn.niedersachsen.de

Kaartdienst