Achtergrondinformatie

Ter nadere informatie en voor een dieper inzicht in de verschillende aspecten van de KRW is er een breed scala gedetailleerdere literatuur, afkomstig van verschillende niveaus. Dit zijn o.a. CIS-documenten van de Europese Commissie, Fachkommentare en aanbevelingen van de Bund-Länder Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA),

 

rapporten uit de stroomgebieden over specifieke thema’s, en analyses en studies die in Duitsland en Nederland zijn geraadpleegd bij de opstelling van de beheerplannen en maatregelenprogramma‘s.

In het navolgende worden de relevante documenten nader toegelicht:

 

Kartendienst