Publicatie van de rapporten over de Kaderrichtlijn Water

Beheerplannen en maatregelenprogramma’s voor de periode 2021 – 2027

Mehr

Publicatie van de rapporten over de richtlijn overstromingsrisico‘s

Overstromingsrisicobeheerplannen voor de periode 2021 – 2027

Mehr

KRW-voorbeeldmaatregelen in het SGD Eems

Aan de hand van onze interactieve kaart kunt u informatie vinden over geselecteerde KRW-maatregelen die in de periode 2016 t/m 2018 in het stroomgebiedsdistrict Eems zijn uitgevoerd. Weergegeven worden voorbeelden van maatregelen op het gebied van hydromorfologie (bijv. het aanbrengen van dood hout, verlenging van de rivierloop) en passeerbaarheid (bijv. verbouwing van stuwen). De interactieve kaart zal stapsgewijs met nieuwe maatregelen worden uitgebreid.

 

Kaartdienst