Graag uw reactie!

Publieke participatie Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico’s

Meer

Levendige wateren ontwikkelen.

De uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Meer

Hoogwater kent geen grenzen.

De uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico's.

Meer

KRW-voorbeeldmaatregelen in het SGD Eems

Aan de hand van onze interactieve kaart kunt u informatie vinden over geselecteerde KRW-maatregelen die in de periode 2016 t/m 2018 in het stroomgebiedsdistrict Eems zijn uitgevoerd. Weergegeven worden voorbeelden van maatregelen op het gebied van hydromorfologie (bijv. het aanbrengen van dood hout, verlenging van de rivierloop) en passeerbaarheid (bijv. verbouwing van stuwen). De interactieve kaart zal stapsgewijs met nieuwe maatregelen worden uitgebreid.

 

Kaartdienst