Werkgebieden – het niveau van beheer- en maatregelenplanning

 

Voor de uitvoering van de KRW en met name voor de maatregelenplanning is een gecoördineerd en ruimtelijk gedifferentieerd beheer van de waterlichamen van belang. Tegen deze achtergrond is het SGD Eems op grond van hydrologische criteria onderverdeeld in zeven werkgebieden.

Het werkgebied Boven-Eems ('Obere Ems') ligt grotendeels in Nordrhein-Westfalen en voor een kleiner deel in Niedersachsen. Het werkgebied Hase ligt juist voornamelijk in Niedersachsen en voor een klein deel in Nordrhein-Westfalen. De werkgebieden Eems/Nordradde, Leda-Jümme en Beneden-Eems ('Untere Ems') liggen volledig in Niedersachsen. Het werkgebied Nedereems ligt in zijn geheel op Nederlands grondgebied en het werkgebied Eems-Dollard-Estuarium ligt deels in Nederland en deels in Niedersachsen.

Publieke participatie – samen actief voor de waterbescherming

Om actief mee te werken aan de uitvoering van de KRW hebben in elk werkgebied de belangrijkste actoren uit gemeenten, provincies, waterschappen, land- en bosbouworganisaties, visserij- en natuurorganisaties, het bedrijfsleven en andere watergebruikers en publieke belanghebbenden zich aaneengesloten in Gebietskooperationen (Niedersachsen), Runden Tischen (Nordrhein-Westfalen) en Gebiedsprocessen (Niederlande). Deze groepen zijn een belangrijk bestanddeel van de publieke participatie rondom de KRW. Zij spelen een ondersteunende rol bij de definiëring van de milieudoelen, bij de inventarisatie, de ontwikkeling van de beheer- en maatregelenprogramma's en de uitvoering van de maatregelen.
De diverse contactpersonen vindt u hieronder bij de werkgebieden in kwestie.

Kaartdienst