Contactpersonen / Adressen

De Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingsrisico's worden in het stroomgebiedsdistrict Eems door verschillende instanties geïmplementeerd.


In de lidstaten / deelstaten

Secretariaat SGD Eems

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-  und Naturschutz (NLWKN)
Betriebsstelle Meppen
Haselünner Straße 78
DE - 49716 Meppen
Sandra Groth
Tel. +49 5931 406 126
fgg.ems@nlwkn.niedersachsen.de

Nederland

Rijkswaterstaat Noord-Nederland
afd. NOV
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
08008002@rws.nl

www.rijkswaterstaat.nl


Nordrhein - Westfalen

Bezirksregierung Münster
Geschäftsstelle Ems-NRW
Domplatz 1-3
DE - 48143 Münster
Timo Kaup
Tel. +49 251 411 2102
dez54@brms.nrw.de

Niedersachsen

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
Betriebsstelle Meppen
Haselünner Str. 78
DE - 49716 Meppen
Hermann Hebbelmann
Tel. +49 5931 406 142
poststelle@nlwkn-mep.niedersachsen.de


In de werkgebieden

De concrete planning en bewerking van maatregelen vindt met name plaats op regionaal niveau in de werkgebieden. De verschillende contactpersonen vindt u op de pagina 'Werkgebieden'.

 

Kaartdienst