Rapporten

Een belangrijk onderdeel van de uitvoering van de KRW zijn de uitgebreide rapportageverplichtingen voor de lidstaten en stroomgebieddistricten.
De volgende rapportages betreffende het SGD Eems zijn in het kader van de KRW-implementatie ingediend bij de Europese Commissie. 

Kaartdienst