Werkgebied Untere Ems

Het werkgebied 'Untere Ems' ligt in het noordelijk deel van het stroomgebieddistrict Eems. Het strekt zich uit over een totale oppervlakte van 3.429 km², waarvan bijna een derde voor rekening komt van de kustwateren.

Het vasteland van het werkgebied valt onder de ecoregio 'centraal laagland'. Het landschap wordt voornamelijk gekenmerkt door het drassige laagland langs de Eems en de kust. In het oostelijke deel van het werkgebied zijn geestgronden te vinden. In het noorden liggen de Noordzee en de Waddenzee met de Oost-Friese eilanden.

Bij de watertypen wordt onderscheiden tussen overgangs- en kustwateren enerzijds en binnenwateren anderzijds. De kustwatertypen in het werkgebied zijn 'euhaliene open kustwateren', de 'euhaliene Waddenzee' en de 'polyhaliene Waddenzee'. Het merendeel van de stromende binnenwateren valt onder het type 'wateren in marsland' en in de geestgebieden onder 'door zand gekenmerkte laaglandbeken'.

Het grondgebruik op het vasteland wordt vooral gekenmerkt door graslandgebruik (60%) en akkerbouw (28%), terwijl in het kustgebied wadplaten (48%) en water (36%) overwegen.

Meer informatie over het werkgebied Untere Ems is te vinden in de KRW-rapportage van de inventarisatie uit 2005 (C-rapport).

 

Publieke participatie – samen actief voor de waterbescherming

Voor de actieve participatie van burgers in het werkgebied is in 2005 de Gebietskooperation Untere Ems in het leven geroepen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Landkreise, gemeenten, Unterhaltungsverbände (verantwoordelijk voor het onderhoud van kleinere wateren), drinkwaterbedrijven, industrie- en milieuorganisaties, visserijorganisaties en vanuit de land- en bosbouw. Doel is de ondersteuning van het uitvoeringsproces van de Kaderrichtlijn Water. De Gebietskooperation wordt voorgezeten door de Entwässerungsverband Oldersum en het dagelijks bestuur is in handen van de NLWKN-vestiging Aurich. Meer informatie >

Eems-stormvloedkering bij Gandersum
Slibafzetting langs de Eems (Foto: Stephanie Kölker)
Schapen doen dienst als landschapsbeheerders langs de Eems (Foto: Stephanie Kölker)

Contactpersonen


Anke Joritz


NLWKN - Betriebsstelle Aurich

+49 4941 176 164
Anke.Joritz@nlwkn.niedersachsen.de


Dr. Oliver-David Finch


NLWKN - Betriebsstelle Aurich

+49 4941 176 155
Oliver-David.Finch@nlwkn.niedersachsen.de

Kaartdienst