Werkgebied Leda-Jümme

Het werkgebied Leda-Jümme bevindt zich in het oostelijk deel van het stroomgebieddistrict Eems en ligt met zijn oppervlakte van 2.166 km² volledig binnen de deelstaat Niedersachsen.

Het werkgebied maakt deel uit van de ecoregio centraal laagland. Er worden met name vier landschapstypen onderscheiden: de Sögeler- en Cloppenburger geestgronden in het zuiden, het Hunte-Leda-veenlaagland, dat noordelijk van de geestgronden in oost-westrichting dwars door het werkgebied loopt en het grootste deel daarvan vormt, de Oostfriese en Oldenburgse geestgronden in het noorden, en het rivierkleilandschap dat in het Leda-Jümme-laagland in het noordwesten tot Barßel in het werkgebied doordringt. De belangrijkste waterlopen zijn de Jümme, de Soeste en de Leda.

De belangrijkste watertypen in dit werkgebied zijn 'door zand gekenmerkte laaglandbeken', 'door zand en leem gekenmerkte laaglandrivieren', 'organisch gekenmerkte beken', 'organisch gekenmerkte rivieren', 'door grind gekenmerkte laaglandbeken' en 'rivieren in marsland'. Het grondgebruik in het werkgebied wordt gedomineerd door akkerbouw (49 %) en gebruik als grasland (39 %).

Meer informatie over het werkgebied Ems/Nordradde is te vinden in de KRW-rapportage van de inventarisatie uit 2005 (C-rapport).

 

Publieke participatie – samen actief voor de waterbescherming

Voor de actieve participatie van burgers in het werkgebied is in 2005 de Gebietskooperation Leda-Jümme in het leven geroepen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Landkreise, gemeenten, Unterhaltungsverbände (verantwoordelijk voor het onderhoud van de kleinere wateren), drinkwaterbedrijven, industrie- en milieuorganisaties, visserijorganisaties en vanuit de land- en bosbouw. Het doel is de ondersteuning van het uitvoeringsproces van de Kaderrichtlijn Water. De Gebietskooperation wordt voorgezeten door het Friesoyther Wasseracht en het dagelijks bestuur is in handen van de NLWKN-vestiging Cloppenburg. Meer informatie >

De Soeste bovenstrooms van het Thülsfelder-stuwmeer
De Soeste bovenstrooms van het Thülsfelder-stuwmeer

Contactpersonen


Dr. Oliver-David Finch


NLWKN - Betriebsstelle Aurich

+49 4941 176 155
Oliver-David.Finch@nlwkn.niedersachsen.de

Kaartdienst