Samenwerking in het stroomgebiedsdistrict Eems

Samenwerking van de Duitse deelstaten

Voor de nationale coördinatie van de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen in 2002 een bestuursovereenkomst  gesloten en de Flussgebietsgemeinschaft Ems (FGG Ems) opgericht. De FGG Ems bestaat uit de Eemsraad als overlegorgaan en het Secretariaat Eems als coördinerende instantie.

Het Secretariaat Eems is gevestigd bij de Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Meppen. Sinds 2007 wordt ook de uitvoering van de richtlijn overstromingsrisico's (ROR) door het Secretariaat gecoördineerd.

 

De internationale samenwerking

In het internationale stroomgebieddistrict Eems werken de landen Nederland en Duitsland samen aan de grensoverschrijdende doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en aan de uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR). Daartoe is door middel van ministeriële briefwisseling een werkstructuur geïmplementeerd, waarbij het secretariaat Eems ondersteuning biedt. De internationale samenwerking vindt plaats op drie niveaus.

 • Internationale Stuurgroep

  Op overkoepelend niveau neemt de ‘Internationale Stuurgroep Eems’ (ISE) de belangrijkste beslissingen over de samenwerking van de betrokken lidstaten/deelstaten. De ISE bestaat uit de voor het waterbeheer verantwoordelijke ministeries van de landen en deelstaten.

  Leden van de Internationale Stuurgroep Eems

  Duitse delegatie:

  • Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)
  • Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU)
  • Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NKWKN)
  • Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV)
  • Bezirksregierung Münster  

  Nederlandse delegatie:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland (RWS)
  • Waterschap Hunze en Aa's
 • Internationale Coördinatiegroep

  Op het tweede niveau zijn experts uit Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen verenigd in de ‘Internationale Coördinatiegroep Eems’ (ICE). Deze commissie voert de besluiten van de Internationale Stuurgroep Eems uit, en legt concrete afspraken vast met betrekking tot de gezamenlijke uitvoering van de operationele werkzaamheden. De Internationale Coördinatiegroep Eems vergadert regelmatig. Deze commissie wordt ondersteund door werkgroepen, die in wisselende samenstelling diverse onderwerpen met betrekking tot de KRW en de ROR behandelen

  Leden van de Internationale Coördinatiegroep Eems

  Duitse delegatie:

  • Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (MU)
  • Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV)
  • Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Aurich (GDWS)
  • Bezirksregierung Münster
  • Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)

  Nederlandse delegatie:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • Rijkswaterstaat Directie Noord-Nederland (RWS)
  • Provincie Groningen
  • Waterschap Hunze en Aa's
 • Niveau van de coördinatiegebieden

  Op het derde niveau (werkniveau) vindt in de deelstroomgebieden van de desbetreffende landen de concrete uitvoering plaats. Daartoe is het stroomgebied van de Eems opgesplitst in 7 coördinatiegebieden: ‘Obere Ems’, ‘Hase’, ‘Ems/Nordradde’, ‘Leda-Jümme’, ‘Nedereems’, ‘Untere Ems’ en het ‘Eems-Dollard-Estuarium'.

   

Samenwerking in het werkgebied Eems-Dollard

Voor het werkgebied Eems-Dollard-Estuarium, dat zowel Duitse als Nederlandse gebiedsdelen omvat en waarin het verloop van de staatsgrens omstreden is, werd overeengekomen dat de taken in verband met de uitvoering van de KRW en de ROR behandeld worden in Subcommissie 'G' van de Permanente Nederlands-Duitse Grenswaterencommissie.

Kaartdienst