Raadpleging over de beheerplannen en de maatregelenprogramma's 2021 - 2027

De raadplegingsprocedures over de ontwerpversies van de beheerplannen en maatregelenprogramma's van de KRW voor de derde beheerperiode 2021 - 2027 zijn van start gegaan. Tijdens de raadpleging kan het publiek, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, de gepubliceerde documenten inzien en er opmerkingen over maken. Alle ontvangen zienswijzen zullen worden geëvalueerd en, waar mogelijk, in de definitieve actualisatie van de plannen en programma's worden verwerkt.

Hier kunt u lezen hoe u een commentaar kunt geven op de ontwerpversies van de plannen en programma's voor het stroomgebieddistrict Eems.

Internationaal beheerplan voor het stroomgebieddistrict Eems

Op internationaal niveau is in december 2009 voor het eerst een beheerplan voor het stroomgebieddistrict Eems gepubliceerd en in 2015 is een eerste actualisatie uitgevoerd. Deze zal opnieuw worden geactualiseerd voor de komende beheerperiode 2021 tot en met 2027. Het internationale plan vat de inhoud van de gedetailleerde plannen van de deelstaten/landen samen en presenteert de supraregionale waterbeheerkwesties in een gecoördineerde samenhangende vorm.

Het ontwerp van het internationale beheerplan en informatie over de procedure zijn beschikbaar via de volgende link.

 

Nationaal maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het stroomgebieddistrict Eems

De deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen hebben voor de tweede beheerperiode 2015 – 2021 voor het eerst een nationaal transnationaal maatregelenprogramma voor het Duitse deel van het stroomgebieddistrict Eems uitgewerkt. Deze zal nu worden geactualiseerd voor de komende derde beheerperiode 2021 - 2027. Het ontwerp en informatie over de raadplegingsprocedure zijn beschikbaar via de volgende link. Vanaf 22-03-2021 vindt u ook het milieurapport, dat zal worden opgesteld in het kader van de strategische milieueffectenbeoordeling (SMEB) overeenkomstig Richtlijn 2001/42/EG over de ontwerp van het maatregelenprogramma:

 

Andere beheerplannen en maatregelenprogramma's van de deelstaten/landen

Naast de overkoepelende plannen stellen de Duitse deelstaten en Nederland ieder voor zich meer gedetailleerde beheersplannen en maatregelenprogramma's op voor hun deel van het stroomgebieddistrict, welke meer gericht zijn op landspecifieke details en regionale aspecten. U kunt de ontwerpversies van deze plannen en programma's via de volgende links raadplegen:

Kaartdienst