Levendige wateren ontwikkelen.

Rapporten over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water.

Meer

Hoogwater kent geen grenzen.

Rapporten over de uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico's.

Meer

Welkom op de website van het stroomgebiedsdistrict Eems

De Eems behoort met zijn zijtakken, het Eems-Dollard-estuarium, de kustwateren en het grondwater tot het internationale stroomgebiedsdistrict (SGD) Eems.
Hier werken Duitsland en Nederland samen aan de grensoverschrijdende doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Richtlijn Overstromingsrisico‘s (ROR).

Op de volgende bladzijden vindt u informatie over de Eems en zijn stroomgebied, en over de manier waarop de internationale samenwerking in het SGD Eems georganiseerd is

De Eems en haar stroomgebied

De Eems ontspringt in het oosten van de regio Westfälische Bucht in de Kreis Gütersloh, stroomt door de Noord-Duitse laagvlakte in de deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen en mondt na 371 km mondt bij Borkum uit in de Noordzee.

In totaal beslaat het SGD Eems tot één zeemijl uit de kust een oppervlakte van ca. 17.802 km2.

Belangrijke zijrivieren van de Eems zijn de rivieren Werse, Münstersche Aa, Hunze, Drentsche Aa en Westerwoldsche Aa, Glane, Grote Aa, Hase, Nordradde en Leda.

Kaartdienst