Kaartdienst

De interactieve kaartdienst Ems-Eems-Atlas informeert over de onderwerpen Kaderrichtlijn Water. Hij bevat onder andere informatie over watertypen, meetnetten, de ecologische en chemische toestand van waterlichamen en de passeerbaarheid van wateren.

Voor een optimale kaartweergave adviseren wij het gebruik van Google Chrome, Mozilla Firefox of Microsoft Edge.

De kaartenservice is momenteel niet beschikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden. Wij vragen om uw begrip.

Kaartdienst