Duitsland

Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Wasser – LAWA

Om op nationaal niveau een geharmoniseerde aanpak en inhoud bij de opstelling van de beheerplannen en maatregelenprogramma’s in de stroomgebieden en de deelstaten te waarborgen, is door het LAWA een reeks achtergronddocumenten opgesteld. Daarbij gaat het met name om richtsnoeren en aanbevelingen voor methodische aspecten, die moeten zorgen voor een rechtsconforme en voor heel Duitsland geharmoniseerde uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. 

Naast de overkoepelende, voor heel Duitsland afgestemde documenten van het LAWA zijn ook andere achtergronddocumenten en –informatie geraadpleegd, die met name zijn opgesteld door de instanties die binnen de deelstaten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Deze documenten zijn te vinden via de webportals van de bevoegde deelstaatinstanties onder de volgende links:

Kaartdienst