Europees niveau

Gemeenschappelijke implementatiestrategie - Common Implementation Strategy (CIS)

Al in het jaar 2001 hebben de EU-lidstaten en de Europese Commissie een ‘Gemeenschappelijke implementatiestrategie‘ voor de Kaderrichtlijn Water uitgewerkt. Deze strategie is er vooral op gericht het uitvoeringsproces in de lidstaten te ondersteunen door voor de belangrijkste aspecten van de richtlijn coherente richtsnoeren op te stellen die voor alle betrokkenen begrijpelijk zijn.

In het kader van deze Gemeenschappelijke implementatiestrategie zijn tal van werkgroepen in het leven geroepen en gezamenlijke projecten opgestart om richtsnoeren uit te werken en te beoordelen.

De uitgewerkte richtsnoeren (‘CIS - Guidance Documents‘) en andere informatie zijn ook te vinden  op de homepage van de Europese Commissie via de volgende link:

Rapporten m.b.t. de stand van uitvoering van de KRW - WFD Implementation Reports

De Europese Commissie moet de geboekte vooruitgang bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water met bepaalde tussenpozen beoordelen en het Europees Parlement, de Raad en het publiek informeren over haar bevindingen (art. 18 KRW). Tot op heden heeft de Europese Commissie in dit verband vier rapporten gepubliceerd, die u hier kunt downloaden:

Nadere informatie is ook te vinden via de homepage van de Europese Commissie.

Kaartdienst