Publicatie van de rapporten over de Kaderrichtlijn Water

Beheerplannen en maatregelenprogramma’s voor de periode 2021 – 2027

Mehr

Publicatie van de rapporten over de richtlijn overstromingsrisico‘s

Overstromingsrisicobeheerplannen voor de periode 2021 – 2027

Mehr

Internationaal beheerplan voor het stroomgebieddistrict Eems 2015 - 2021

Het eerste beheerplan op internationaal niveau voor het SGD Eems is in december 2009 gepubliceerd. Het onderhavige beheerplan geldt als actualisatie en aanvulling voor de tweede beheerperiode 2015 - 2021. In het internationaal beheerplan worden de gedetailleerde plannen van de deelstaten/lidstaten samengevat, en worden de bovenregionale thema’s op het gebied van waterbeheer in afgestemde, coherente vorm beschreven.

 

Kaartdienst